Nieuwe publicatie: het National Institute for Clinical Excellence (NICE) beoordeelt QbTest

March 8, 2023 | Tony Doyle | Research | AcademicADHD ResearchQbTest

“Alle deskundigen gaven aan dat de test kan zorgen voor snellere diagnostiek en kostenbesparingen, door tijdbesparing bij behandelaren en efficiëntere zorg.”

– NICE medtech innovation briefing [MIB318], 2023

Beknopte samenvatting: Het National Institute for Clinical Excellence (NICE) heeft een medtech innovation briefing [MIB318] gepubliceerd voor de QbTest. In dit rapport wordt een aantal positieve resultaten gepresenteerd. Zo zorgt het gebruik van de QbTest bij ADHD-beoordelingen voor tijdbesparing bij behandelaren en kostenbesparingen bij de NHS. De kwaliteit van de diagnose blijft daarbij gewaarborgd. Lees hier het volledige rapport.

Met een nieuw advies van NICE komt er meer erkenning voor de toegevoegde waarde van het gebruik van objectieve meetinstrumenten voor ADHD (QbTest) in combinatie met andere klinische maatregelen bij ADHD-diagnostiek. In het rapport, ‘QbTest for the assessment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)’, beoordelen onafhankelijke ADHD-deskundigen de QbTest en evalueren bewijs uit belangrijke onderzoeken. Ook in Nederland kan de QbTest de wachttijd bij ADHD-diagnostiek sterk verminderen en zorgkosten besparen.

Waar staat NICE voor?

Het National Institute of Clinical Excellence (NICE), de tegenhanger van het Zorginstituut Nederland (ZIN), is een door de Britse overheid gefinancierd zelfstandig overheidsorgaan dat richtlijnen opstelt voor klinische best practices en advies voor zorgprofessionals:

“NICE zorgt voor een goede balans tussen kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg binnen de NHS (Britse publieke gezondheidszorg) en de sociale zorg, om zowel mensen die hier gebruik van maken als de samenleving zo goed mogelijk te helpen.” nice.org.uk

MIB318 briefings

NICE publiceert regelmatig zogenaamde medtech innovation briefings (MIB’s) of adviezen waarin innovatieve technologieën in de zorg worden beoordeeld voor mogelijk gebruik binnen de NHS. Hierbij worden deskundigen uitgenodigd om bewijs voor een bepaalde technologie te evalueren en de klinische toepassing ervan in de praktijk te onderzoeken.

Hoofdpunten uit het rapport

In deze publicatie wordt ingegaan op de klinische waarde van de QbTest, maar ook op de impact op middelen van de NHS:

  • Het gebruik van de QbTest bij ADHD-beoordelingen zorgt voor tijdbesparing bij behandelaren en kostenbesparingen bij de NHS. De kwaliteit van de diagnose blijft daarbij gewaarborgd.
  • Clinici hebben meer vertrouwen in hun beslissingen wanneer ze toegang hebben tot objectieve data uit de QbTest.
  • ADHD-deskundigen bevestigen dat de QbTest behandelaren helpt betere beslissingen te nemen. Dit bespaart tijd en geld.

Wat betekent dit voor de klinische praktijk?

Zoals de naam al aangeeft, helpt NICE de NHS met de ontwikkeling van klinische best practices. De positieve bevindingen in dit rapport dragen bij aan de verdere implementatie van een objectief meetinstrument (QbTest) binnen wat volgens ons de ‘gouden standaard’ voor de diagnostiek en behandeling van ADHD zou moeten zijn – indien gebruikt in combinatie met andere klinische maatregelen.

Meer over effectmeting bij de behandeling van ADHD

Een van de ADHD-deskundigen die input heeft gegeven voor deze beoordeling gaf aan dat “clinici het waardevol vonden dat ze met behulp van de QbTest de effecten van medicatiebehandelingen konden beoordelen”. Wanneer patiënten bij een ADHD-beoordeling ook een QbTest uitvoeren, heeft dit als bijkomend voordeel dat [indien medicatie wordt voorgeschreven] een behandelaar de effectiviteit van een dosis medicatie kan meten. Zo kan hij het potentiële effect ervan objectief beoordelen.

Wilt u meer weten over objectieve meetinstrumenten voor effectmeting bij ADHD-behandelingen? Neem dan contact met ons op.

Minder gendervooroordelen bij ADHD-beoordelingen

Objectieve meetinstrumenten voor ADHD helpen gendervooroordelen te beperken. De scores van een patiënt worden hierbij door de computer vergeleken met een controlegroep van mensen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht bij geboorte. “Twee deskundigen vonden het gebruik van de technologie [QbTest] ook bijzonder nuttig bij jonge meisjes, waar de kenmerken vaak minder goed zichtbaar zijn, en bij patiënten die de symptomen proberen te ‘verbergen’.”

Wilt u meer weten over objectieve meetinstrumenten om gendervoordelen te beperken? Neem dan contact met ons op.

Tot slot

Wilt u meer weten over de resultaten van dit rapport? Dan kunt u hier de PDF downloaden.

Neem voor meer informatie over de inzet van objectieve meetinstrumenten in ADHD-zorg contact met ons op.