Grundat i Sverige – Nu finns QbTest över hela världen

Över hela världen använder kliniker objektiva data från QbTest för att samla in ovärderlig information om en patients kärnsymtom för ADHD. Detta för att med större tillförlitlighet korrekt bekräfta eller avvisa en ADHD-diagnos i kombination med annat kliniskt underlag.

Upptäck nedan hur QbTest kan fungera för dig och din klinik.