QbTest bespaart Nederlandse specialisten tijd en geld bij ADHD diagnostiek

October 3, 2023| Case Studies

Korte samenvatting: Objectieve tests kunnen tijd en geld besparen bij ADHD diagnostiek. Uit onderzoek door ADHD experts zoals professor Sandra Kooij en feedback van kinderarts Rob Rodrigues Pereira van MC Kinderplein in Rotterdam blijkt dat de QbTest helpt bij de uitvoering van ADHD diagnostiek en bijdraagt aan betere zorg voor de patiënt.

De waarde van objectieve tests voor ADHD diagnostiek

ADHD diagnostiek kan ingewikkeld zijn en veel tijd in beslag nemen. De procedure kan met objectieve tests worden gestroomlijnd, door de clinicus tijd te besparen en kosten te verminderen. Een objectieve test als de QbTest kan ook bijdragen aan een betere patiëntervaring, met een gepersonaliseerde en tijdig uitgevoerde behandeling. Door QbTest in te zetten in het nazorgtraject kunnen specialisten de effecten van de behandeling objectief meten en hun bevindingen met patiënten bespreken aan de hand van makkelijk leesbare rapporten.

De QbTest in de praktijk: bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek

Edebol etal. rapporteren een sensitiviteit van 86% en een specificiteit van 83% bij het gebruik van de QbTest binnen de diagnostiek voor volwassenen met ADHD, vergeleken met een controlegroep zonder ADHD. 1

Uit een studie van Bijlenga etal. blijkt ook dat de QbTest sensitiever is voor effecten van medicatie dan het gebruik van een zelfrapportagevragenlijst. 2

In Adult ADHD. Diagnostic Assessment and Treatment, verwijst professor Sandra Kooij, oprichter en voorzitter van het European Network Adult ADHD, naar de onderzoeken van Edebol en Bijlenga (Kooij is co-auteur van de tweede studie). Over de toepassing van de QbTest voor ADHD diagnostiek zegt Kooij:

“Het lijkt nuttig om dergelijke CPT toe te voegen aan het therapeutische arsenaal ten behoeve van de evaluatie van medicamenteuze behandeling en mogelijk voor optimale dosistitratie” 3

Clinici kunnen tijd en geld besparen met de QbTest

In de Medtech innovation briefing [MIB 318] evalueert het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) de QbTest.

De briefing belicht verschillende belangrijke bevindingen met betrekking tot besparing van tijd en kosten door het gebruik van de QbTest tijdens ADHD diagnostiek, waaronder:

  • Een kostenbesparing van tussen de 9% en 39% 4
  • Een afname van de tijd tussen de eerste afspraak en diagnose van gemiddeld 146 tot 201 dagen 4
  • Een afname van de evaluatietijd van de clinicus van 20% tot 30% na gebruik van de QbTest in ADHD diagnostiektrajecten 4

Verbetering van patiëntenzorg: ervaringen van MC Kinderplein, Rotterdam

Drs. Rob Rodrigues Pereira is kinderarts bij MC Kinderplein in Rotterdam. De praktijk heeft de QbTest geïmplementeerd in het diagnostiektraject voor complexere gevallen van ADHD.

Het gebruik van de QbTest heeft patiënten, ouders en schoolmedewerkers meer inzicht gegeven in de stoornis. Het visuele design van de QbTest-rapporten, waarin o.a. concentratieproblemen van de patiënt grafisch worden weergeven, heeft ook bijgedragen aan meer begrip.

“Het maakt voor alle partijen snel en eenvoudig duidelijk waar de problemen met sommige executieve functies liggen. Dat geeft extra ammunitie voor adviezen thuis en op school.”

Drs. Rob Rodrigues Pereira, kinderarts MC Kinderplein

Samenvatting: QbTest kan clinici en ADHD-patiënten ondersteunen

De QbTest is een kosteneffectieve oplossing voor de diagnostiek van ADHD in vergelijking met uitsluitend subjectieve instrumenten.

Zowel patiënten als clinici besparen tijd dankzij het gestroomlijnde diagnostiektraject. De versnelde toegang tot de zorg leidt tot minder druk op de wachtlijsten en een betere patiëntervaring.

Bovendien kan de objectieve evaluatie van ADHD-symptomen bijdragen aan een positievere ervaring van de patiënt, terwijl het visuele design van QbTest het inzicht bevordert.

Over de QbTest

De QbTest is een door de FDA goedgekeurde en CE-gemarkeerde, objectieve test die wordt gebruikt om de kernsymptomen van ADHD en -behandeleffecten te meten.

In combinatie met andere klinische instrumenten kan de test helpen om de aan- of afwezigheid van ADHD symptomen vast te stellen en behandeleffect te meten met vervolgtests.

Meer informatie over QbTest.

Vul het onderstaand formulier in en neem direct contact op met een van onze deskundigen

 

Literatuur

1 Edebol, H., Helldin, L., & Norlander, T. (2013). Measuring adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder using the Quantified Behavior Test Plus. PsyCh Journal, 2(1), 48-62. DOI: 10.1002/pchj.17

2 Bijlenga D, Jasperse M, Gehlhaar SK, Sandra Kooij JJ. (2014) Objective QbTest and subjective evaluation of stimulant treatment in adult attention deficit-hyperactivity disorder. Eur Psychiatry. 2015 Jan;30(1):179-85. doi: 10.1016/j.eurpsy.2014.06.003. Epub 2014 Aug 27. PMID: 25172155.

3 Kooij, Sandra, Dr. J.J., (2022) Adult ADHD. Diagnostic Assessment and Treatment, Springer, 4th ed., 2022.

4 National Institute for Clinical Excellence (NICE) (2023, March 7). QbTest for the assessment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Nice.org. Retrieved August 16, 2023, from https://www.nice.org.uk/advice/mib318

Related Blogs

19 Apr

Demonstrating efficiencies in ADHD pathways – A QbTest case study

1-minute summary The neurodevelopmental service at Achieving for Children introduced QbTest as a one-year pilot program to evaluate efficiencies. QbTest...
21 Feb

How nurses are rethinking ADHD care in the NHS

The revolutionary ADHD care pathway redesign at North Staffordshire Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) has helped forge a...
03 Oct

Improved clinical efficiency in ADHD evaluations: a closer look at the Netherlands

1-minute summary: Objective testing can provide time and cost savings for ADHD evaluation. Research by ADHD specialists such as Dr....