QbTest: Het zorgtraject voor ADHD vanuit een nieuw perspectief

QbTest is een toonaangevend, objectief, diagnostisch instrument voor ADHD, ontwikkeld door Qbtech. Dankzij objectieve gegevens krijgt de specialist beter inzicht in de symptomen van de patiënt om zo geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen.

Ook het diagnostisch vertrouwen in de klinische besluitvorming ten aanzien van ADHD wordt vergroot. Maak hete diagnostisch proces voor ADHD duidelijker met onze innovatieve ADHD-test.

Clinician setting up QbTest equipment for patient

Wat is QbTest?

QbTest is een door de FDA goedgekeurde, CE-gemarkeerde en veelgebruikte objectieve ADHD-test waarmee de kernsymptomen van ADHDworden gemeten: activiteit, aandacht en impulsiviteit. De gestandaardiseerde test is gebaseerd op jarenlang onderzoek en wordt gebruikt naast andere klinische instrumenten en cognitieve tests. Het kan ondersteuning bieden in het vaststellen of uitsluiten van de stoornis en het meten vav behandelingeffect met daaropvolgende hertests. 

De test bestaat uit een computertaak van 15 of 20 minuten waarmee de drie kernsymptomen van ADHD worden gemeten: activiteit, aandacht en impulsiviteit. Gegevens van de test worden vergeleken met een normatieve controlegroep bestaande uit individuen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd die geen ADHD hebben, en de resultaten van de test worden direct gegenereerd en gepresenteerd in een rapport.

Ook het diagnostisch vertrouwen in de klinische besluitvorming ten aanzien van ADHD wordt vergroot. Maak hete diagnostisch proces voor  ADHD duidelijker  met onze innovatieve ADHD-test. 

Wat zijn de voordelen van QbTest?

Door onze ADHD-test te integreren wordt uw zorgtraject efficiënter en gestroomlijnder zonder afbreuk te doen aan de diagnostische nauwkeurigheid. Volgens het AQUA-onderzoek:

 

 

Lees onze casestudies voor meer informatie over de impact die onze technologie heeft gehad binnen zorginstellingen over de hele wereld.

Geïnformeerde beslissingen nemen en de patiëntenzorg verbeteren

Met gedetailleerde gegevens binnen handbereik krijgen specialisten meer inzicht om beter geïnformeerde diagnostische beslissingen te nemen, effectieve ondersteuning te bieden en betere resultaten voor de patiënt te behalen.

Possible challenges of relying solely on subjective data NL

Gemakkelijk te integreren in elke klinische setting

"De integratie van QbTest in ons ADHD-zorgtraject is revolutionair geweest. Als arts krijg ik inzichten van onschatbare waarde die me helpen bij het stellen van nauwkeurige diagnoses en het opstellen van persoonlijke behandelplannen. Het was eenvoudig te introduceren in de workflow en een onmisbaar hulpmiddel geworden om de hoogste kwaliteit zorg te bieden aan onze ADHD-patiënten."

– Perry Roy, M.D.,
Carolina Attention Specialists
QbTest equipment, including a camera and laptop

Deskundig onderzoek bevestigt dat de efficiëntie en de dialoog met patiënten verbetert

Onze teams van onderzoekers en klinische experts zorgen ervoor dat u altijd het meeste uit onze ADHD-test haalt. Professionals in de gezondheidszorg ontvangen: 

  1. Uitgebreide en doorlopende training om een hoge testkwaliteit te bereiken, en training voor nieuwe functies
  2. Vanaf het begin directe toegang tot een Clinical Advisor team
Play Video

Voor wie is QbTest?

QbTest is ontwikkeld om zorgverleners zoals artsen, psychiaters en psychologen te helpen bij het diagnosticeren en behandelen van ADHD. 

Het is niet bedoeld als een op zichzelf staand instrument voor het diagnosticeren van ADHD, maar QbTest kan samen met een klinisch interview en vragenlijsten worden toegevoegd aan het diagnostische proces. 

Ontdek QbCheck, waarmee u ADHD op afstand of in de kliniek kunt beoordelen, afhankelijk van de beschikbaarheid in uw regio. 

Clinician fitting QbTest headband to patient

Veelgestelde vragen over QbTest

Vul het onderstaand formulier in en neem direct contact op met een van onze deskundigen