Version: EN | US | SV

Förändra diagnostisering vid adhd med QbCheck

QbCheck är en CE-märkt och FDA-godkänd medicinteknisk produkt för att stötta kliniker och underlätta diagnostisering och behandling av adhd.

*Qbtech products should only be used in line with their intended purpose according to their label, instructions for use and marketing materials as specified by Qbtech. Always read the label and follow the instructions for use. For more information, visit our legal page.

QbCheck sample screen on a laptop

QbCheck möjliggör flexibel testning, både på mottagning och på distans

QbCheck gör det möjligt för vårdpersonal att objektivt mäta kärnsymtomen vid adhd: ouppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. Det lättanvända, datadrivna testet gör det möjligt att införliva evidensbaserade och objektiva data i dina utredningar och behandlingsuppföljningar.

Det webbaserade testet används av över 10 000 kliniker och är CE-märkt och FDA-godkänt och stöds av forskning. Vårt team av kliniker och forskare förbättrar ständigt vår teknik för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av den.

Testning på plats eller på distans

QbCheck är flexibelt och kan användas både på fysiska mottagningar och på distans. Det är anpassat för både barn och vuxna i åldrarna 6 – 60 år, där varje test tar 15 eller 20 minuter.

Testresultaten genereras omedelbart, och presenteras i en rapport som visar patientens prestation jämfört med personer med samma ålder och kön som både har och inte har adhd.

Woman looking at laptop screen with child

Presentation QbCheck

QbCheck är ett FDA-godkänt och CE-märkt adhd-test. Titta på videon nedan för att lära dig mer om vad det är och hur det mäter de tre kärnsymtomen vid adhd.

Play Video
Man sat at a table using a laptop

Få viktiga objektiva insikter om uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet

Enbart subjektiva mått ger inte en fullständig bild av en patients (potentiella) adhd-symtom och kan innehålla partiskhet och otydlighet.

Adhd delar sina kärnsymtom med andra tillstånd, och symtomen hos kvinnor och flickor kan skilja sig från de hos män och pojkar, vilket gör det svårt att göra en korrekt bedömning med enbart skattningsskalor och intervjuer.

"QbCheck has improved the accuracy of my ADHD evaluations, communication with my patients and relationships with referral partners."

Dr Dodini
Clinical Psychologist

Datadrivet beslutsfattande

Genom att samla in objektiva data om kärnsymtomen vid adhd hjälper QbCheck dig att känna dig mer säker i ditt diagnostiska beslutsfattande.

Vårt test är utformat för att förbättra kommunikationen med patienter och ge datadrivna insikter i närvaro eller frånvaro av adhd-symtom.

Observera: QbCheck är inte tänkt att vara ett fristående verktyg för att diagnostisera adhd. Det är i stället utformat för att läggas till i bedömningsprocessen tillsammans med klinisk intervju och skattningsskalor.

Clinician using a laptop with a patient

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag för att få veta mer om QbCheck